WEBBPLATSENS SEKRETESSPOLICY

* uppdaterad till Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Den här sidan beskriver riktlinjerna för behandling av personuppgifter via denna webbplats, i relation till användare som konsulterar och / eller interagerar med de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för informationen som tillhandahålls via denna webbplats är följande:

 • Vitecgroup Italia Spa
 • Vitec Imaging Solutions Spa

 Båda företagen är baserade i Italien, Via Valsugana 100 - 36022 Cassola (VI) email privacy.imaging@vitecgroup.com (liksom den lokala distributören: Tura Scandinavia AB).

2.            TYP AV DATA SOM BEHANDLAS, SYFTE OCH LAGLIGHET I HANTERINGEN

2.1                 Uppgifter som frivilligt lämnats av användaren för de begärda tjänsterna

 

Om användaren, för att få tillgång till de tjänster / information som erbjuds, frivilligt tillhandahåller några av sina personuppgifter, upphämtad genom lämpliga format på webbplatsen, innebär denna åtgärd att personuppgiftsansvarig förvärvar sådana uppgifter för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen kan innehålla inbjudna användare att registrera sig för nyhetsbrev, svara på produktförfrågningar, produktförsäljning, samla jobbansökningar eller andra tjänster som inte är listade här.

Några av de uppgifter som begärs via webbplatsen måste samlas in för att tjänsten skall kunna tillhandahållas, och anges med en asterisk. Övriga uppgifter är endast frivilliga och kan tillhandahållas av användaren för att möjliggöra en mer fullständig och personlig service eller, med förbehåll för föregående samtycke i de fall som regleras av gällande lagstiftning, att analysera personliga intressen och information eller vanor eller konsumtionsval.

 I synnerhet:

 Registrering till webbplatsen / Deltagande i en blogg: Identifieringsdata som namn, efternamn, e-postadress samt annan valfri personlig information om användaren samlas in. Om du registrerar dig via sociala medier (Facebook, YouTube, Instagram, etc.) kan information om dessa profiler hämtas.

 E-handel: Uppgifter om inköp, leverans och betalning av produkten / tjänsten samlas in, samt ytterligare frivilliga personuppgifter relaterade till användaren.

 Nyhetsbrev: Identifieringsdata som namn, efternamn, e-postadress samt annan valfri personlig information om användaren samlas in.

 Öppna applikationer / CV: Uppgifter som är nödvändiga för utvärderingen av ansökan (identifieringsdata, läroplaninformation och professionell information) samlas in.

 Garantiförlängning: Användaridentifiering och produktdata samlas in, samt ytterligare frivilliga personuppgifter om användaren.

 Web-chat: Användaridentifikationsdata samlas in, för hjälp under inköpsfasen, samt att ge information om produkter.

 Pristävlingar / andra kampanjer: Användarens identifieringsdata för hanteringen av dessa marknadsinitiativ samlas in.

 Marknadsföring / Kommersiell kommunikation / Analys av vanor och konsumtionsval: Med användarens förhandsgodkännande kan personuppgifter samlas in för ovannämnda ändamål.

 Följaktligen är syftet med att bearbeta sådan data, baserat på de begärda tjänsterna, följande: 

 • genomförande av den tjänst som användaren begär;
 • genomörande av avtalsförhållandet med användaren och eventuella relaterade avtalsförplikter (t ex e-handel: order och betalningshantering, produktleverans) och kundservicehantering och information till användaren;
 • genomförande av juridiska ärenden, administrative och bokföringsskyldigheter relaterade till begäran av användarens tjänster eller avtalsförpliktelser (t ex e-handel);
 • kommunikation med kunden avseende den begärda tjänsten;
 • marknadsföring sändning av relaterad kommersiell kommunikation, analys av personliga intressen och information eller vanor eller konsumtionsval och samtycke från den berörda parten;
 • I visa fall kan det vara nödvändigt att behandla förebyggande av bedrägeri och missbruk till nackdel för denna webbsida;
 • Hantering av Curriculum Vitae (CV) som samlas in via webbsidan. 

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är:

 • Uppfyllande av avtalsförpliktelser, och om efterfrågad av användaren; och
 •  samtycket från den berörda parten.

 2.2                 Navigationsdata

 Förutom följande om cookies, de datasystem och mjukvaruprocedurer som används för att använda denna webbplats tillägnar sigunder sin normala drift vissa personuppgifter, vars överföring är underförstådd vid användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta är information som inte samlas in för att vara associerad med identifierade intresserade parter, men som genom sin natur kan göra det möjligt för användare att identifieras genom bearbetning och förening med data som innehas av tredje part.

Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-notationen, de begärda resurserna, begäranens gång, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på den erhållna filen, den numeriska koden som indikerar status för svaret som ges av servern (framgång, fel etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö.

Dessa data används för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion.

 Uppgifterna kan användas för att identifiera ansvaret i händelse av eventuella IT-brott till nackdel för webbplatsen. Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Se i Google Cookies policy för Google Analytics.

 Syftet med behandlingen av sådana uppgifter är därför:

 • tillåta webbplatsen att fungera och utföra de tjänster som begärs av användaren;

• övervaka och förbättra webbplatsens funktion;

• härleda och använd statistisk information om användningen av webbplatsen;

• fastställa ansvaret i händelse av att en eventuell brottslig handling beträffande cybersäkerhet har begåtts.

 Lagligheten i behandlingen av sådana uppgifter är därför i innehavarens berättigade intresse för prestanda och förbättring av de tjänster som tillhandahålls av webbplatsen.

 2.3                 Cookies och spårning

 En cookie och liknande teknik är små bitar av information som används för att lagra tekniska och / eller personliga uppgifter på datorn, identifiera användare av en tjänst och aktivera vissa funktioner. Personuppgiftsansvarig och dess partners för tekniska, statistiska och / eller profilerade skäl använder dessa cookies.

Det är möjligt att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att accepterandet av cookies i princip nekas eller meddelandet tas emot innan en cookie lagras.

Lagligheten i hanteringen är därför i ägarens legitima intresse när det gäller tekniska cookies och samtycke från den berörda personen för profilering av cookies.

För mer information om de cookies som används av tjänsterna och om hur man vägrar dem, gå till den tekniska cookie-policyn som är tillgänglig genom att klicka här.

2.4                 Geo-plats

Webbsidan kommer att kunna spåra data om användarens plats i de fall där de har uttryckligen godkänts utifrån sekretessinställningarna för kontot, programmen och installerade webbläsarna och de enheter som används. Denna platsinformation används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på tjänsterna.

 

3. KOMMUNIKATION AV DATA TILL TREDJE PART

 3.1       Uppgifter som frivilligt tillhandahålls av användaren (registrering till webbplatsen, nyhetsbrev, prenumeration på kontakter eller information, hantering av jobbansökningar, e-handel etc.)

 De personuppgifter som användaren tillhandahåller hanteras av personuppgiftsansvarig internt (av medarbetare och anställda), baserat på deras kompetens och inom ramen för deras uppgifter och / eller avtalsförpliktelser.

Vissa uppgifter kan kommuniceras för att uppfylla syftet med: Gruppföretag (www.vitecgroup.com); externa ämnen / företag till vilka kommunikationen av personaldata är nödvändig eller funktionell för utförandet av den begärda tjänsten eller förvaltningen av avtalsförhållandet med berörda parter (marknadsföringskonsult, strategisk, IT, värdföretag eller förvaltning av tjänster för kontoinnehavare , transportföretag för leverans / transport av inköpta produkter eller sändning av dokumentation eller material, tull, försäkringsbolag, säljnätverk, rekryteringsföretag för hantering av ansökningar) på sätt och för ovan angivna syften under kontroll av personuppgiftsansvarig.

3.2                 Geolocation navigationsdata

Navigations- / geolokaliseringsdata kan kommuniceras till företag som tillhandahåller IT-tjänster  

3.3                 Data-circulation

Vi skickar inte några personuppgifter till externa organisationer, inklusive dotterbolag och / eller personer, utom de dataprocessorer som anges ovan, utom med deras uttryckliga medgivande.

 

4.                   ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

De personuppgifter som användaren tillhandahåller, och de andra typerna av data som behandlas och läses, kan behandlas eller överföras till länder utanför EU för de ändamål som anges ovan i enlighet med gällande lagstiftning om överföring av uppgifter till tredje land enligt artikel 44 och följande i EU-reg. 2016/670 (GDPR) och gällande lokala bestämmelser.

5.                   METOD FÖR BEARBETNING

Personuppgifter behandlas med datorverktyg och i enlighet med de sekretess- och skyddsåtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning. Särskilda säkerhetsåtgärder finns för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

6.                   DATASKYDDSTID

Data som tillhandahålls av användaren: personuppgifter som tillhandahålls av användaren sparas under den period som är nödvändig för utförandet av angivna ändamål och, om det behövs för att uppfylla kontraktsmässiga, skattemässiga eller juridiska skyldigheter (dvs. e-handelsinköpsdata) för den period som föreskrivs av den rådande lokala lagstiftningen.

I synnerhet:

Avtals- / skatteuppgifter (försäljning av produkter / tjänster): tio år (eller olika tidsfrister beroende på lokala bestämmelser) från den senaste användningen eller avbrottet av tjänsterna.

Data om ansökningar och läroplaner två år från mottagandet av uppgifter som tillhandahållits av användaren (eller annan tidsfrist som föreskrivs i lokala föreskrifter), utom i fallet med företagsintegration.

Prenumerationsdata nyhetsbrev: nyhetsbrevets abonnemangsdata sparas under hela den period där den berörda personen önskar förbli prenumerant på nyhetsbrevet och tills nyhetsbrevet återkallas.

7.                   AUTOMATISERAD PROCESS

Automatiska beslutsprocesser (t.ex. cookies) kan utföras för webbplatsfunktioner och / eller automatiserade processer som syftar till att analysera användarens vanor, val, webbläsningsmetoder, genom cookies eller tjänster från tredje part, med samtycke från den berörda personen enligt nedan specificerad.

8                    ANSKAFFANDE AV DATA OCH KONSEKVENSER AV BRISTANDE TILLHANDAHÅLLANDE

Bortsett från det som anges för navigeringsdata, är användaren fri att tillhandahålla personuppgifter som finns i webbformulärets förfrågningsformulär. Underlåtenhet att tillhandahålla de uppgifter som krävs som obligatorisk ,tillåter emellertid inte utförandet av den begärda tjänsten. Underlåtenhet att tillhandahålla de uppgifter som anges som valfria i stället kan resultera i tillhandahållande av en ofullständig tjänst och oförmågan att utföra ytterligare aktiviteter hos den personuppgiftsansvarige.

 

9.         RÄTTIGHETER FÖR BERÖRDA PERSONER, FÖRMÅGA ATT FÖRESLÅ KLAGOMÅLET OCH ÅTERKALLANDET AV SAMTYCK

Varje användare för vilken personuppgifter har samlats, enligt de metoder som beskrivs i denna policy, har rätt att när som helst begära att, om de rättsliga villkoren finns, tillgång till deras personuppgifter, rättelse, upphävande, begränsning av detsamma, att motsätta sig behandlingen och utöva rätten till dataöverförbarhet.

Den berörda parten har rätt att när som helst återkalla det samtycke som ges till behandling av uppgifter, utan att det påverkar lagenligheten i processen baserat på samtycke som ges före återkallandet.

Att utöva de rättigheter som föreskrivs i den nuvarande lagstiftningen om skydd av personuppgifter och att känna till den fullständiga listan över externa dataprocessorer av den behandling som utses för varje område och verksamhet eller för information om överföring av uppgifter till länder utanför EU och därtill hörande garantier du kan skriva till privacy.imaging@vitecgroup.com och distributörens address dataprotection@turascandinavia.com Vi kommer att behandla din förfrågan så snart som möjligt, under alla omständigheter inom högst 30 dagar.

 

Den data berör har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, särskilt i det land där denne är bosatt och arbetar, eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

10.                 MINDERÅRIGA, VERIFIERING AV INFÖRD DATA OCH ANVÄNDARFÖRPLIKTELSER

Denna webbplats erbjuder inte sina tjänster till barn och minderåriga enligt lokala lagar.

Genom att anmäla dig till en av tjänsterna och acceptera denna sekretesspolicy bekräftar du att du har den ålder som krävs i ditt land för att kunna skriva ett kontrakt eller begära tjänsterna. Dessutom / alternativt bekräftar barnet / barnet att han tidigare fått samtycke från föräldrar / vårdnadshavare som krävs i landet, där det är tillämpligt.

Under alla omständigheter förbehåller vi oss rätten att kontakta användaren och verifiera innebörden av dessa förutsättningar och, om dessa konstateras saknas, rätten att upphäva eller eliminera kontot eller avbryta eller avbryta de tillhandahållna tjänsterna.

 

11.                 ÄNDRINGAR AV DENNA SEKTRESSPOLICY

 Denna sekretesspolicy uppdateras regelbundet i händelse av ändringar i tillhandahållna tjänster eller förpliktelser. Vänligen konsultera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.


Last review 09/2018

Våra varumärken