Vitec Group

Om Manfrotto

Vitec Group plc
Fånga ögonblicket

I mer än 100 år genom varje innovation inom fotografi, film och digitala bildskapande, har Vitecs företag utvecklat en kraftfull portfölj av varumärken och produkter som har möjliggjort en del av de mest fantastiska ögonblick fångas i några av de mest utmanande förhållanden.

Vitec är en global leverantör av premium märkesvaror och tjänster till Broadcast och Fotografiska marknader. Vitec är noterat på Londonbörsen med 2014 intäkter på £309.6 million.

Koncernen är organiserad i två divisioner:
Broadcast divisionen utvecklar, tillverkar och distribuerar premiummärkesvaror för tv, film- och videoproduktion, för programföretag och oberoende innehållsproducenter. De tillhandahåller också premium-tjänster inklusive uthyrning av utrustning och tekniska lösningar för TV-produktionsteam och filmteam.
Den fotografiska division utvecklar, tillverkar och distribuerar märkesvaror av högsta klass när det gäller utrustning, och ger särskilda lösningar för professionella och icke-professionella fotografer. Mer information finns på:www.vitecgroup.com


Affärsbeteende

Vitec Groups kod för affärsbeteende

Vitec Group plc har antagit en formell uppförandekod för sina dotterbolag och anställda för att ge en klar uppfattning om vad som förväntas av dem i att göra affärer. Vi förväntar oss att våra anställda och företag ansluter sig till koden.
Riktlinjer för mutor och korruption; gåvor, underhållning och gästfrihet; och donationer till välgörande ändamål är också tillgängliga för att hjälpa de anställda med deras förståelse av koden.

Uppförandekoden definierar vårt engagemang för våra kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter. Det gäller för alla Vitec koncernföretag runt om i världen. Vi förväntar oss också av våra affärspartners att följa standarder som är kompatibla med vår egna.

Mer info finner du på vår’s hemsida: www.vitecgroup.com

Våra varumärken